1. Mercy Psalms Seminar Handouts Kieran O’Mahony

2. Mercy Parables Luke Seminar Handouts Kieran O’Mahony

Julie Kavanagh Seminar Handouts

Seminar Jubilee logo handout Damian McNeice

Jubilee Logo Seminar Jan 2016

Seminar Handouts Pat O’Donoghue 16