The Lord be with you.
And also with you.
May St. Patrick be a prayerful companion to the people of
and may we be faithful to the faith of our ancestors
Amen.
May the Lord bless + these plants – symbols of our faith in the Trinity
and of our Patron Patrick
May Almighty God bless you, Father, Son and Holy Spirit
Go in the love and peace of Christ
Thanks be to God

As Gaeilge

Go mbéadh Pádraig Aspal in éineacht le muintir na hÉireann i gcónaí agus go mbéimis dílis do chreidimh ár sínsir. Amen
Go mbeannaí Dia na plandaí + seo siombail ár gcreidimh agus ár bpátrún Pádraig. Amen
Go mbeannaí Dia uilechumhachtaigh sinn – Athar, Mac agus an Spioraid Naomh. Amen.

Go dté sibh slán faoi Íosa Críost – gach la agus oíche
Amen